Εταιρικό Προφίλ

omesitismou.gr

Εμπιστευθείτε τον μεσίτη σας.


1. Πωλήσεις:

Σήμερα τα ακίνητα που πωλούνται είναι πολλά (χωρίς όμως να κατασκευάζονται νέα) και οι αγοραστές λίγοι.

Οι ιδιοκτήτες θέλουν να πωλήσουν γρήγορα, αλλά ποια θα είναι η συμφωνία που στο μέλλον θα αποδειχθεί επιτυχής;
Οι αγοραστές γνωρίζουν ότι έχουν το πλεονέκτημα, αλλά πως θα ξεχωρίσουν έγκαιρα το κατάλληλο ακίνητο;

Και ενώ η αγορά έχει αναστραφεί, η μεσιτική εργασία παραμένει ίδια, με επίκεντρο το ακίνητο και όχι τον αγοραστή. Συνεχίζει να καταγράφει τη λίστα ακινήτων και να αναζητεί αγοραστή.

Επαγγελματίες μεσίτες όμως έχουν αρχίσει και δημιουργούν λίστα αγοραστών, καταγράφουν τις ανάγκες τους, επικεντρώνουν σε αυτές και αναζητούν ακίνητα σε μια διαρκώς ευμετάβλητη αγορά.

Προσπαθούμε να κάνουμε τη διαδικασία επιλογής ακινήτου, μεθοδική και αποτελεσματική, με μειωμένο συνολικό κόστος διαμεσολάβησης και με έντονη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις ώστε η τελική συμφωνία να είναι επωφελής και για τα δύο μέρη χωρίς εντάσεις και προστριβές.


2. Ενοικιάσεις:

Η αγορά με την μεγαλύτερη κινητικότητα.

Οι ιδιοκτήτες επιδεικνύουν μεγάλη προσαρμοστικότητα, εξάλλου το μίσθωμα μπορεί να μειωθεί σε περίοδο ύφεσης και να αυξηθεί σε περίοδο ανάπτυξης. Ο ενοικιαστής ήρθε η ώρα να πωλήσει το προφίλ του. Την αξιοπιστία του, την σταθερότητα εργασίας, να εγγυηθεί την απρόσκοπτη καταβολή μισθωμάτων.

Κι εδώ πια, επαγγελματίες μεσίτες δεν καταγράφουν ακίνητα, αλλά προφίλ ενοικιαστών. Με αυτά προσέρχονται στους ιδιοκτήτες, διαπραγματεύονται το μίσθωμα και τους όρους, κλείνουν συμφωνίες.

Προσπαθούμε με διαδικασίες εξοικονόμησης χρόνου και αυτοματισμούς αναζήτησης, να μειώσουμε το κόστος διαμεσολάβησης, να διαπραγματευτούμε ευέλικτα και να εξασφαλίσουμε όρους ήρεμης και αποδοτικής μίσθωσης.


Επικοινωνήστε μαζί μας. Γνωρίστε μια εντελώς νέα μορφή συνεργασίας.